Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

ZPORR

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ

Aktualności:

data publikacji: 26-02-2019
news.jpg

Dąbrowa Tarnowska dn. 26.02.2019 r.

Os. Westerplatte,
ul. Spadowa


ANKIETA
NA TEMAT ODPADÓW KOMUNALNYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH-WIELORODZINNYCH

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, podjął działania zmierzające do uporządkowania odpadów komunalnych na naszym osiedlu poprzez budowę wiat śmietnikowych. Działania prowadzą do zapewnienia czystości i porządku oraz stworzenia odpowiednich warunków do składowania i segregowania odpadów z gospodarstw domowych.
Będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety, ponieważ jej wyniki pozwolą nam uwzględnić Pani/Pana zdanie na ten temat.

ANKIETA DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Zebrane wyniki będą dla nas wielką pomocą.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Ankiety prosimy dostarczyć do Biura Spółdzielni, można przekazać przez osoby sprzątające lub przesłać na nasz adres: smdt1@wp.pl do 31 marca 2019 r.

data publikacji: 14-02-2019
news.jpg
NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRACĘ


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik biurowy - dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - "GZM"

I. Miejsce pracy:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
- Pracownik biurowy - dział GZM.

Czytaj dalej >>

data publikacji: 04-02-2019
news.jpg I. Przedmiot przetargu:
1. Sprzedaż na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Daszyńskiego 3/41 - III piętro, klatka 3
2. Kategoria mieszkania: M-3, o pow. 34,64 m2.
3. Lokal składa się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokoju.
4. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m2

Czytaj dalej >>

data publikacji: 24-01-2019
news.jpgOGŁOSZENIE !!!

PRZETARG OFERTOWY
// Nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych //


I. Nazwa zadania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Spadowa 8, ogłasza przetarg ofertowy na zadanie:

"Koszenie trawy na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, w 2019 r."


II. Miejsce i sposób składania ofert:
    - poczta tradycyjna lub osobiście, adres siedziby:
            Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej,
            33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Spadowa 8.
    - poczta elektroniczna na adres: smdt1@wp.pl

III. Termin składania ofert: do dnia 14.02.2019 r., do godz. 15:00.

IV. Termin realizacji zadania: od 19 maj do 30 październik 2019 r.
 
IV. Dodatkowe informacje:
1. W sprawach dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia prosimy o kontakt z biurem:
    - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30
    - Dział GZM: Pan Kamil Merchut, tel.: 14 655-93-48,
      e-mail: smdt1@wp.pl .
2. Warunki przetargu i Formularz ofertowy dostępne na stronie internetowej:
www.dabrowatsm.pl , lub na prośbę przesłaną na wskazany w pkt. II adres e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Dąbrowa Tarnowska dnia 23.01.2019 r.


Załączniki:
1. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE (w formacie ".pdf")
2. WARUNKI PRZETARGU(w formacie ".pdf")
3. MAPKI ZIELEŃ SM (w formacie ".pdf")

Czytaj dalej >>

<< Nowsze 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 Starsze >>

 
 
Przetargi
 Postępowanie zakończone
    i rozstrzygnięte

    Przetarg pisemny,
    nieograniczony w trybie
    ofertowym na sprzedaż
    lokalu mieszkalnego
    znajdującego się
    w Dąbrowie Tarnowskiej
    ul. Daszyńskiego 3/41
    - III piętro, klatka 3
    o pow. 34,64 m2


 Postępowanie zakończone
    i nierozstrzygnięte

    Zaproszenie do udziału
    w przetargu
    ofertowym, pisemnym
    nieograniczonym
    na zadanie pn.:

    "Wykonanie
    kapitalnego
    remontu wejść
    do klatek
    schodowych
    w zasobach
    administrowanych
    przez Spółdzielnie
    Mieszkaniową
    w Dąbrowie
    Tarnowskiej". Postępowanie zakończone
    i rozstrzygnięte

       OGŁOSZENIE!!!

     PRZETARG OFERTOWY

    "Koszenie trawy
    na terenach zielonych
    Spółdzielni
    Mieszkaniowej
    w Dąbrowie
    Tarnowskiej,
    w 2019 r." Postępowanie zakończone
    i rozstrzygnięte

    Przetarg w trybie
    zapytania oferowego
    o cenę:

    ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

    "Opracowanie
    dokumentacji
    projektowo-
    -kosztorysowej
    wykonania
    i wybudowania kotłowni
    gazowych
    w 4 budynkach
    zarządzanych
    przez Spółdzielnię
    Mieszkaniową
    w Dąbrowie
    Tarnowskiej". Postępowanie zakończone
    i rozstrzygnięte

    Przetarg pisemny,
    nieograniczony w trybie
    ofertowym na sprzedaż
    lokalu mieszkalnego
    znajdującego się
    w Dąbrowie Tarnowskiej
    ul. Daszyńskiego 3/23
    - II piętro, klatka 2
    o pow. 25,00 m2


 Postępowanie zakończone
    i nierozstrzygnięte

    Zaproszenie do udziału
    w przetargu
    ofertowym, pisemnym
    nieograniczonym
    na zadanie pn.:

    "Wykonanie
    kapitalnego
    remontu wejść
    do klatek
    schodowych
    w zasobach
    administrowanych
    przez Spółdzielnie
    Mieszkaniową
    w Dąbrowie
    Tarnowskiej". Postępowanie zakończone
    i nierozstrzygnięte

    Przetarg pisemny,
    nieograniczony w trybie
    ofertowym na sprzedaż
    lokalu mieszkalnego
    znajdującego się
    w Dąbrowie Tarnowskiej
    ul. Daszyńskiego 3/23
    - II piętro, klatka 2
    o pow. 25,00 m2


 Postępowanie zakończone
    i rozstrzygnięte

    Zaproszenie do udziału
    w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia
    prowadzonego w trybie
    przetargu
    nieograniczonego
    na zadanie pn.:

    "Usunięcie nalotu
    mikroorganizmów
    z powierzchni
    akrylowych tynków
    cienkowarstwowych
    oraz ich zabezpieczenie,
    elewacji północnej
    3 budynków
    mieszkalnych
    wielorodzinnych
    położonych
    w Dąbrowie
    Tarnowskiej:
    os. Westerplatte nr 1,
    os. Westerplatte 2,
    os. Westerplatte 7".Postępowanie zakończone
   i nierozstrzygnięte

   Przetarg pisemny,
   nieograniczony w trybie
   ofertowym na sprzedaż
   lokalu mieszkalnego
   znajdującego się
   w Dąbrowie Tarnowskiej
   ul. Daszyńskiego 3/23
  - II piętro o pow. 25,00 m2


Bezpieczeństwo na osiedlu

VADEMECUM MIESZKAŃCA

Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie mieszkania

Segregacja odpadów komunalnych

Artykuły

Posprzątaj po swoim psie!

Ważne numery telefonów
Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Policja - 997

Telefon Alarmowy - 112

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

ENION ENERGIA
   Dąbrowa Tarnowska
   - 14 631-15-37

Wodociągi Dąbrowa Tarn.
   - 14 642-28-50

MPK Sp. z o.o.
   - 14 642 27 64

galeria zdjęć | formularz kontaktowy | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie