Ilość zbieranych pieniędzy przez nasz Tarnowski Sztab WOŚP zwiększa się co roku. W tym roku planujemy osiągnąć lepszy wynik niż ostatnio i liczymy że Wy nam w tym pomożecie. W jedności siła. Poniżej znajdziecie rozliczenie każdego z Finałów:
 • I Finał: Odbył się 3 stycznia 1993 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci z chorobami serca.

  Zebraliśmy: ok.   zł (kilkunastu wolontariuszy)

 • II Finał: Odbył się 2 stycznia 1994 roku, poświęcony był pomocy szpitalom noworodkowym.

 • III Finał: Odbył się 8 stycznia 1995 roku, poświęcony był zakupom sprzętu dla klinik onkologicznych.

 • IV Finał: Odbył się 7 stycznia 1996 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci.

 • V Finał: Odbył się 5 stycznia 1997 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci z wadami serca.

 • VI Finał: Odbył się 4 stycznia 1998 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.

 • VII Finał: Odbył się 4 stycznia 1999 roku, poświęcony był ratowaniu życia noworodków.

 • VIII Finał: Odbył się 4 stycznia 1999 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci z chorobami nerek.

  Zebraliśmy: ponad   zł, liczne waluty i precozja

 • IX Finał: Odbył się 7 stycznia 2001 roku, poświęcony był ratowaniu życia noworodków i niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki.

  Zebraliśmy: ponad   zł, liczne waluty i precozja

 • X Finał: Odbył się 13 stycznia 2002 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi.

  Zebraliśmy: ponad   zł + 100 kg bilonu zagranicznego

 • XI Finał: Odbył się 12 stycznia 2003 roku, poświęcony był zakupom sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

  Zebraliśmy:  

 • XII Finał: Odbył się 11 stycznia 2004 roku, poświęcony był zakupom sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

  Zebraliśmy:   zł. W tym: 91'424,14 zł od wolontariuszy i 27'388,69 zł

 • XIII Finał: Odbył się 09 stycznia 2005 roku, poświęcony był zakupom sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

  Zebraliśmy: ok.   zł. W tym: blisko 80'000 zł z puszek i 11'000 zł z aukcji i licytacji!

 • XIV Finał: Odbył się 08 stycznia 2006 roku, poświęcony był ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach w tym nauce udzielania pierwszej pomocy.

  Zebraliśmy: ok.   zł.

 • XV Finał: Odbył się 14 stycznia 2007 roku i poświęcony był ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach w tym nauce udzielania pierwszej pomocy.

  Zebraliśmy: ok.   zł.

 • XVI Finał: Miał miejsce 13 stycżnia 2008. Celem tego Finału była pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

  Zebrano kwotę: zł.

 • XVII Finał: 11 stycznia 2009 - Celem Finału była zbiórka pieniędzy na sprzęt umożliwiający wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

  Zebrano: Łącznie Tarnów zł, w tym Sztab przy Pałacu Młodzieży: zł.

 • XVIII Finał: 10 stycznia 2010 - Celem była zbiórka funduszy dla dzieci z chorobami onkologicznymi.

  Łącznie w Tarnowie zebrano: zł, w tym nasz Sztab:

 • XIX Finał: 9 stycznia 2011 - Celem była zbiórka funduszy dla dzieci dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi

  Nasz Sztab zebrał:

 • XX Finał: 8 stycznia 2012 - Celem była zbiórka funduszy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą

  Nasz Sztab zebrał:

 • XXI Finał: 13 stycznia 2013 - Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

  Nasz Sztab zebrał:

 • XXII Finał: 12 stycznia 2014 - Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godna opieka medyczna seniorów

  Nasz Sztab zebrał:

 • XXIII Finał: 10 stycznia 2015 - Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz godnej opieki medycznej ludzi w podeszłym wieku.

  Nasz Sztab zebrał: