XIV Finał - styczeń 2006:
Przygotowania do XIV Finału - składanie puszek: